ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

DANCING INN е международен семеен танцов формат със състезателен характер подходящ за всички възрасти и групи, както за любители, така и за професионални танцьори. Право на участие в него имат танцови клубове, школи, студия, училища или индивидуални участници.

Моля, прочетете цялата информация внимателно. Всякакви въпроси можете да зададете чрез контактната форма на нашия уебсайт. 

Когато участвате в танцови събития на DANCING INN, вие се съгласявате с всички правила и условия по-долу.

С участието си в състезание на DANCING INN вие се съгласявате, че всички правила са окончателни и нашият персонал няма да участва в кореспонденция с родител/учител, след като дадено правило е нарушено. Правилата не подлежат на обсъждане, за да бъдат променяни.

Всеки, който желае да вземе участие в танцовото събитие DANCING INN  е необходимо да попълни ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ. Няма да се допуска участие на регистрирани в системата танцьори без подписана декларация. Същата може да бъде изтеглена от ТУК , a след попълване, да ни бъде изпратена в сканиран вид на мейл info@dancinginn.com .

 

2. ОСНОВНИ ПРАВИЛА / РЕГЛАМЕНТ

 

2.1  С подаване на заявка за участие / регистрация се съгласявате всички лични данни, които попълвате в регистрационния портал да бъдат обработвани и използвани за целите на организацията във връзка с провеждането на танцовия формат. Регистрирайки се за участие в DANCING INN, участниците се съгласяват с правилата и разпоредбите публикувани на сайта: www.dancinginn.com.

 

2.2 Ръководителят на всеки танцов колектив декларира на лична отговорност, че всички участници са в добро здравословно състояние и че непълнолетните участници са получили разрешение за участие в танцовият формат DANCING INN  от родители или законни настойници.

 

2.3 Ръководителят на всяка група, който подписва този формуляр за участие , декларира на своя отговорност, че танцьорите, родителите, наставниците или настойниците са били информирани и са одобрили всяка точка и правило/разпоредба, както и реда и условията за участие, както е посочено тук.

 

2.4  DANCING INN, танцов организатор представлявано юридически от ( ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ДЕЪНС ОУПЪН 33 ЕООД  ) запазва право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране, промотиране и разпространение на материал от събитието, без да заплаща права и обезщетения на участниците, ръководителите и родителите на участниците в него. Записването на видео и правенето на снимки със съответното фото оборудване, включително DSLR, е строго забранено, освен ако не е разрешено от организатора на събитиетоИНТЕРНЕШЪНЪЛ ДЕЪНС ОУПЪН 33 ЕООД

 

2.5  Използването на мобилни телефони за снимки и видеа е позволено.

 

2.6  Ако е необходимо, DANCING INN си запазва правото да промени графика или да отмени всяко състезание в следствие на независещи от организатора причини (национална карантина, национален траур, внезапно появили се забрани, спиране на ток или подобни неща)!

Състезанията на DANCING INN имат право да се провеждат до един час по-рано или по-късно от графика. В случай на подраняване или забавяне, актуална информация ще бъде публикувана на фейсбук страницата, както и в нашия Instagram акаунт. Ваша единствена отговорност е да се уверите, че сте запознати с часовете на вашите представления. DANCING INN няма да поема отговорност за пропуснати изпълнения. Всеки състезател, който не е зад кулисите, когато е повикан, няма да може да се представи извън графика, така че това ще доведе до пропускане на неговото/тяхното представяне.

 

2.7 Моля, оставете местата за преобличане така, както сте ги намерили, всяка повреда/бъркотия, причинена от танцьори от вашето училище/танцова школа, ще бъде фактурирана за щетите или евентуалното необходимо почистване.

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСА УЧАСТИЕ

 

3.1  Всички регистрации трябва да бъдат направени до 04.11.2023г. Участие могат да вземат танцови клубове/ студия/ хореографски училища /независими/индивидуални участници. Записите по регистрация се обработват в реда, в който са получени и местата са ограничени до определен брой, така че, молим ви да въведете по-рано участията в системата ни, както и да се направи заплащане, за да избегнете евентуално разочарование. Регистрирани хореографии, но не заплатени след непосредствена регистрация, не гарантират участие във формата. С приоритет за изява ще бъдат заплатените.  Dancing INN запазва своето право да отхвърли регистрирани, но не платени участия. 

 

3.2 Заплащането на такса участие се извършва по банков път в евро или лева. Моля, свържете се с нас за да изготвим фактура на базата на която ще може да извършите плащането. Регистрирани, но не заплатени, танци в нашата система, не гарантират участие във формата!

 

3.3  DANCING INN запазва своето право да прекрати приемането на заявки, по-рано от обявения първоначален срок за регистрация. Това ще бъде единствено и само ако състезателните дни са запълнени с максималния брой танци по-рано от обявения краен срок!


3.4  Всички участници имат право да се състезават в толкова танцови стилове, в колкото желаят, но за съжаление няма да бъдат допуснати един и същ участник в една и съща танцова дисциплина с две изпълнения. Пример: един участник не може да танцува два пъти в соло Ballet Repertoire, Jazz, Lyrical, Open/Show Dance и т.н.

 

3.5  Допустимо е танцьори да участват повече от един път, в един и същ танцов стил и възрастова група в групови, формации и продукции хореографии, като може да се дублират до 50% от участниците.

  • Соло - 50лв на танц
  • Дует/Трио – 35лв на участник на танц
  • Група, Формация / Продукция – 25лв на участник на танц

3.6  Ако участник не се яви  или откаже да участва във формата поради независещи от организатора причини, таксата участие не подлежи на връщане.

 

3.7 Организаторът си запазва правото да откаже регистрация на участник по своя преценка.

 

3.8 Всички регистирани в системата на танцовия формат DANCING INN  декларират, че дават своето съгласие за свободно обработване на личните им данни и тези на детето/децата им за целите на конкурса, и гарантират истиността им чрез човекът извършил регистрация, както и чрез своите родители/настойници.

 

3.9 Дипломите , които ще получат участниците, ще бъдат изписани по този начин, по който са въведени в регистрационната форма. Моля , следете за допуснати грешки, тъй като не се ангажираме, че ще имаме възможност за корекции на момента, по време на събитието.

 

4. ТАНЦОВИ ЛИГИ

 

4.1  А League - в тази танцова лига трябва да бъдат регистрирани състезатели, които се занимават активно с танцово изкуство, без значение от стила на изява. Това са танцьори, които тренират повече от 4 астрономически часа седмично, обучават се в хореографско училище, тренират активно в танцови студиа и др. В лигата може да бъдат регистрирани участници, които тренират по-малко часове, но се смята , че тяхното технично ниво е добро и подходящо за тази лига.

 

4.2  B League - в тази танцова лига може да бъдат регистрирани състезатели, които са любители и провеждат седмични тренировки до 4 астрономически часа. Това може да са деца, които се обучават в школи, читалища, училищни групи, танцови студиа и др.


*Молим за коректност в подаването на заявки. Нека всички деца да имат възможност да се съревновават в конкуренция, която се предполага, че е на тяхното състезателно ниво. Благодарим Ви.

 

ВЪЗРАСТОВИ КАТЕГОРИИ

 

Baby3 - 5
Mini6 - 8
Kids9 - 11
Junior12 - 14
Youth15 - 17
Senior18 - 25

 

4.3 Възрастта на всеки участник се изчислява към датата на провеждане на състезанието. Отговорност за правилно подадена информация носи човекът, който подава заявка за участие ( ръководители, родители, семейства на участник и др. ). DANCING INN има право да поиска документ с който да се удостовери възрастта на участника/ците. 

 

4.4  Ръководители на школи/танцови студиа, училища и др, както и хореографи към танцовите школи нямат право да излизат на сцената, нито да държат знаци или да подават сигнали на своите танцьори по време на представление освен ако участниците не са в най-малките възрастови категории ( Baby & Mini ).

 

5. Възрастова категория за групи, формации и продукции

 

5.1  За да може да изчислите средната възраст на участниците в едно групово изпълнение, съберете възрастта на всички танцьори, които участват в него и разделете на общият брой участници в дуо / трио / група / формация / продукция. Всички средни стойности трябва да се закръглят надолу до най-близкото цяло число. Средната възраст на всяка подадена заявка не може да пада с повече от една възрастова дивизия под възрастта на най-възрастният танцьор в хореографията, независимо от действителната средна възраст.

 

6. ПРОГРАМА / ГРАФИК

 

6.1  Графикът/Стартовият списък ще бъде изпратен по имейл най-късно до 7 дни преди обявените дати за състезание. Моля, не забравяйте да ни предоставите активен имейл адрес. След като го получите ще имате 24 часа за преглед и финални корекции, след което графикът не може да бъде променян. Ще се постараем да се съобразим с това ако имате един и същ / едни и същи танцьори да не са с изпълнения едно след друго, така че да имат време да се подготвят за следващото си представяне на сцена. Преместване по Ваше желание на вече регистрирана хореография от един танцов стил в друг танцов стил се заплаща допълнително от основната такса участие. Промяна за едно изпъление е в размер на 20лв. Пример: регистрирате хореография в танцов стил Lyrical Б лига и след вече затворен портал и изпратена стартова листа решавате,че искате да я смените в танцов стил Open Б лига. В този случай се изисква допълнително заплащане за промяна.

 

6.2   Всички заявили участие трябва да са в залата, където е обявено, че ще се проведе събитието и да са подготвени за своето изпълнение един час преди планираното време от вече изпратения график с разписание. Влизането на сцена трябва да се случи веднага след обявяването му. Участниците трябва да напуснат сцената веднага след като се поклонят.

 

7. ЖУРИРАНЕ

 

7.1   Съдийският панел се състои от 3-ма души , които са специалисти в сферата на танцовото изкуство. Съдиите оценяват всяко изпълнение, като максималният общ брой точки, коeто може да получи едно изпълнение е 120 точки.

 

7.2  Журито оценява по точкова система, като най-високият сбор определя победителя в съответната танцова лига, възрастова група и дисциплина. Точковата система е от 1-10т за всяка група с критерии. В съдийският панел са включени 3-ма съдии. Всеки съдия може да отсъди до максимум 40 точки. Максималният брой точки за едно изпълнение е 120 точки.

 

  • Техника (технични качества на танцьора/рите) от 1-10т
  • Хореография( композиция, лексика на хореография, съответствие на музика с танц,)от 1-10т
  • Изпълнение ( качество на изпълнение и музикалност на танцьора ) от 1-10т
  • Шоу ( костюм, имидж, артистичност, интерпретация ) от 1-10т

7.3  В случай на равен брой точки, то ще бъде присъдено еднакво място, т.е. допустимо е да има две първи места, две втори места и т.н.

 

7.4  Пълният списък с оценки от състезанието ще бъде изпратено до всички регистрирали се в нашата система до 7 работни дни след като е приключило състезанието.

 

8. МУЗИКА

 

8.1  Моля, въздържайте се от използване на музика съдържаща ругатни / непристойни думи и/или неподходяща за възрастта на танцьора/рите.


8.2   Всеки музикален файл трябва да е в MP3 формат, да бъде записан допълнително на USB флашка, която да носите със себе си в деня на състезанието. Тя ще служи като резервно копие в случай на възникнал технически проблем. DANCING INN не носи отговорност за USB с музика, която е забравена на събитието.

 

9.Реквизит и костюми

 

9.1   Общи реквизити са разрешени, ако се използват като част от изпълнението. Максималната разрешена височина на опората зависи от мястото. Има 1 минута максимум за настройка/премахване на всички реквизити на сцената. Танцовото студио/школа е отговорно за почистването на сцената след представлението за по-малко от 1 минута. Не могат да се използват опасни реквизити като лесно запалими вещества или ножове. Живите животни са строго забранени. Реквизитите или предметите от всякакъв вид не трябва да оставят никакви остатъци на сцената като течности, гелове, аерозоли, блясъци, конфети, боя, пясък, прахове и др.

 

9.2  DANCING INN не носи отговорност за реквизит, използван на събитието. Костюмите трябва да покриват интимните части на тялото на танцьора по време на цялото представление. Интимни части: дупе, бюст и пубис. Гримът и костюмът трябва да са подходящи за възрастта и пола и трябва да отговарят на дисциплината, в която се състезават . Гримът и костюмът не може да бъдат обидни за публиката или други състезатели. Музиката също трябва да е подходяща за възрастовата категория на танцьора/ите. Ако религиозни или политически символи се използват като декорация и/или костюм, те трябва да отговарят на темата и хореографията, в които се използват. Такива символи трябва винаги да са с добър вкус и никога да не са обидни за публиката или други участници във формата. Лични искрящи бижута не трябва да се носят, освен ако не са част от костюма. Цялостният образ, който един танцьор създава, трябва да бъде в границите на добрия вкус и да не е обиден за никого от аудиторията.

 

9.3  DANCING INN няма да толерира използването на неподходящ език, музики / песни, костюми или жестове. Всички хореографии трябва да са подходящи за семейна публика и всяко съдържание, което се счита за лош вкус или неспазване на някое от горе упоменати неща, ще доведе до дисквалификация на танцовия състав. Всички участници, учители, ръководители на школи, членове на семейството и членове на публиката трябва да проявяват уважение, учтивост и спортно поведение към всички състезатели, персонал, съдии и т.н. по всяко време на състезанието. Ние се стремим да създадем здравословна състезателна среда, в която танцьорите могат да се забавляват, като същевременно придобиват ценен опит в изпълнение, както и да изучават природата на здравословното състезание и да се наслаждават на опита си. Запазваме си правото да премахнем всеки от състезанието, ако той/тя пречи на участието в него.

 

9.4   Всички лица в публиката, които проявяват непристойно или агресивно поведение по време на състезанието, ще им бъде отправена забележка и също така могат да бъдат изведени от залата. Ако някой член на танцова школа/ студио (родител, участник, придружител, ръководител или др.) не спазва правилата за участие по време на състезателния ден/дни, организатора има право да дисквалифицира целия клуб и да го лиши от участие без право на връщане на таксата участие или заплащане на каквито и да е обезщетения.

 

10. ЗАСТРАХОВКА и ИНЦИДЕНТ

 

10.1  Всеки изпълнител, който участва в танцовото събитие, поема определени присъщи рискове. Те включват, но не се ограничават до навяхвания, натъртвания, разтегнати мускули, възпалени сухожилия или ахилес, както и счупени кости. Участието в тaкъв тип конкурс от състезателен характер показва поемането на подобни рискове от изпълнителите/танцьорите. Поради това, по силата на влизането за участие в това събитие, се съгласява, че участниците няма да прeдявяват претенции към DANCING INN, неговите служители, директори, длъжностни лица, персонал или служители, отговорни за претърпени наранявания или болести, получени от тях, докато присъстват и/или участват в каквато и да е дейност, свързана на DANCING INN.

 

10.2  Разходите по застраховка на участниците, придружителите или публика не са за сметка на организатора. Организатора не поема никаква отговорност за злополуки, контузии или за здравословното състояние на участниците, ръководители или придружителите им по време на състезателните дни.

 

10.3  Организаторът не поема отговорност за злополуки, наранявания или здравето на участниците, треньорите или техните близки и др. по време на състезателните дни.

 

10.4  Организаторът не носи отговорност за костюми, реквизит и лични вещи на участниците, придружителите, ръководителите или публиката.

 

11. НАГРАДИ

 

Абсолютно всички участници ще получат в знак на уважение за положения труд и желание за изява медал / медальон, персонално изготвен за формата както и диплома за участие


– Големи, отличителни акрилни медали (10см), персонално изготвени за формата и диплома, за призовата тройка в SOLO,DUO & TRIO в двете танцови лиги А & Б
– Купа / Плакет и диплома за танцьорите в призовата тройка в Групи, Формации и Продукции в двете танцови лиги А & Б

– 3 Големи купи за най-многобройните танцови клубове/студиа 

– Grand Prix купи

– Парични награди

 

Допълнителни предметни награди от:

 

RICH GIRL PLANNER – български бранд за луксозни, ръчно изработени планери, тефтери и дневници. Продуктите на RICH GIRL комбинират красиви дизайни, полезно съдържание и лесни за използване страници за планиране, които със сигурност ще вдъхновяват всеки един от Вас за постигане на целите си. Възможността всеки планер да се персонализира с име или лого, дава възможност на всеки един да притежава уникален органайзер, създаден само и единствено за себе си.

 

Logo mobile